Přednášející


Petr Kulhánek

Hejtman Karlovarského kraje

Petr Kulhánek vystudoval podnikovou ekonomiku a management a poté psychologii a sociologii v řízení firmy na vysoké škole ekonomické v Praze. Studijní dovednosti nasbíral také v rámci stáží na Foothill College v San Franciscu a Australian Pacific College v Sydney. Od roku 1998 až do roku 2000 pracoval jako ředitel společnosti HOPI Logistic, následně v letech 2000 až 2013 působil jako ředitel vydavatelství Promenáda v.o.s. V roce 2005 se stal generálním tajemníkem F.I.J.E.T. (Mezinárodní federace novinářů a spisovatelů cestovního ruchu) a od roku 2018 až do roku 2020 pracoval jako personalista ve společnosti Hofírek Consulting. V roce 2020 byl zvolen v krajských volbách za koalici STAN (STAN, KOA, VPM Cheb, TOP09). 

Úvodní slovo

Petr Zahradník

Ekonom specializující se na hospodářskou politiku EU

Petr Zahradník, ekonom specializující se na hospodářskou politiku EU; člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a týmu strategických a ekonomických analýz v České spořitelně. Je též poradcem prezidenta Hospodářské komory České republiky a ministrů pro evropské záležitosti a průmyslu a obchodu. V letech 2015 - 2020 byl členem Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu, kde nyní působí jako ekonomický poradce. Je absolventem VŠE v Praze, Columbia University a Katolické univerzity v Lovani. Intenzivně spolupracuje s mediální a akademickou sférou.

Česká ekonomika na strukturální křižovatce

Nedávné makroekonomické trendy v České republice a EU a jejich budoucí očekávání; charakter šoků v minulém období; potřeba uskutečnění strukturálních změn a odstranění systémových poruch; nástroje hospodářské politiky; dopad mimořádných událostí uplynulého období na cestovní ruch a priority v politikách cestovního ruchu EU.

Antonio Álvarez

CEO visionary hospitality

Antonio Jesús Álvarez Ramírez, generální ředitel společnosti Visionary Hospitality a počítačový vývojář, ve svých padesáti letech disponuje více jak 30 lety zkušenostmi jako podnikatel. Od 12 let se začal učit programovat s programem Amstrad 464 v assembleru a od té doby je samouk. Více než 2000 profesionálů na Kanárských ostrovech v současnosti používá některé z jeho aplikací, které navrhl a naprogramoval. Je zapálený pro to, co dělá a je důkazem především toho, že člověk může mnoho dokázat vlastním úsilím a pílí.

Umělá inteligence - ve službách hotelnictví a gastronomie

Vize a umělá inteligence ( AI ) aplikovaná v hotelovém managementu, která vede k optimalizaci zdrojů a snížení plýtvání. Představíme také praxi  hotelů, které ve svých provozech  implementovaly umělou inteligence ve stravovacím úseku. Pomocí AI monitorují  snídaňové bufety, rauty  a využívají jejích reportů o stravovacích preferencích jednotlivých typů klientů.  Hotely pracují s návrhy AI k adekvátnímu složení a rozsahu pokrmů, včetně výběru dodavatelů. To vše za účelem snižování potravinového odpadu a efektivního hospodaření.  Výsledky jsou jednoznačné.

Vít Buchta

Jednatel společnosti Green plus s.r.o., majitel hotelu golf Garni v Mikulově

Vystudoval inženýra na VUT Brno finance podniku a obchod, následně získal doktorát z pedagogiky na pedagogické fakultě MU Brno. Disponuje dlouholetou praxí v cestovním ruchu a gastronomii v ČR a zahraničí -manažer sítě motorestů Melikana. Působil jako marketingový ředitel Čedok a.s., ředitel a jednatel ve firmě Cedok Reisen GmbH Deutschland, Frankfurt am Main, jednatel a generální ředitel Destination GmbH WIEN.Je majitelem a ředitelem Hotelu golf Garni v Mikulově, majitelem a ředitelem poradenské a interim manažerské agentury Green plus.Má dlouholetou praxi v managementu firem v ČR a zahraničí, v průmyslu – AZ Intec.

Prevence a výzvy krizových situací v našem podnikání

Jak předcházet ve firmách a institucích v CR krizovým situacím a jak snížit riziko recese a krize? Jak se vyhnout hlubším krizím a následkům z nich?  Tato doba a její anomálie vytváří obrovský tlak a stres jak na státy EU, instituce, firmy CR a jednotlivce ve společnosti. To jsou faktory, které vyvolávají změny ve strategiích firem, v psychickém stavu a odolnosti týmů a jednotlivců. Je zodpovědností nás, majitelů a manažerů, aby následky vnějších dopadů na lidi – zaměstnance a klienty,jsme řešili  rychle, promyšleně, efektivně a dlouhodobě.

Stanislav Hájek

Forezní psycholog

Stanislav Hájek v roce 1978 zakončil studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také v letech 1983 – 1984 absolvoval postgraduální studium v oboru penitenciární psychologie. Od roku 1995 do roku 1999 absolvoval mnoho výcvikových kurzů ve Švýcarsku a v České republice. Kurzy byly zaměřené na management, řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí, výcvikový kurz posuzovatelů a dlouhodobý, sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii. U Vězeňské služby ČR pracoval jako psycholog v letech 1980 – 1994. Po odchodu od VS ČR působil jako psycholog a později vedoucí psycholog oddělení Psychologie a sociologie MV ČR (1994 – 1999), psycholog MF ČR, Generální ředitelství cel (2000 – 2013). Předtím působil krátce jako podnikový psycholog. Do povědomí veřejnosti se zapsal díky svým vystoupením v roli psychologa v pořadu televize Nova TABU, který byl vysílaný v letech 1994 – 2001 a zaobíral se choulostivými společenskými tématy včetně kriminální delikvence. Kromě jiného působil také jako člen prezidenta Asociace forenzních psychologů ČSM (1994 – 2013), je externím psychologickým krizovým interventem a lektorem.

Psychopati mezi námi

Společnost jako celek je dnes psychopatičtější než kdy předtím. Psychopati bývají nebojácní, sebevědomí, okouzlující, bezohlední a soustředění na cíl (především svůj cíl), což jsou vlastnosti jako šité na míru úspěchu v 21. století (Kevin Dutton). Proč se o psychopatech v poslední době tolik mluví? Jak je rozpoznat a v čem pro nás mohou být nebezpeční? Psychopatie je multidimenzionální klinický konstrukt. Popisuje se pomocí znaků osobnosti a rysů jejího chování. Psychopatie má největší podíl na všech formách antisociálního a kriminálního chování. Nevyjímaje ani nejvyšší patra společnosti v oblastech byznysu, politiky a globálních událostí.Základní otázka v pátrání po příčinách psychopatie – má psychopatické rysy osobnosti na svědomí příroda nebo výchova?Odpověď je lapidární– OBOJÍ! Jak bránit sebe, svou rodinu, pracovní kolektiv, firmu, společnost? Na to vám uvedeme konkrétní doporučení.

Jan Knedla

Šéfkuchař restaurant Papilio

Jan Knedla otevřel Restaurant Papilio v roce 2021 a od té doby dosáhl velkých úspěchů na poli zážitkové gastronomie. Restaurace se stala ve velmi krátké době jednou z nejvyhlášenějších fine dining restaurací v České republice. Citlivé spojení české kuchyně s asijskými prvky je skutečně ojedinělé. Jeho nesporný talent je podpořen obrovskou pílí, úsilím a vytrvalostí. Cesta do Restaurant Papilio vedla přes desetileté zkušenosti z těch nejlepších gourmet restaurací Evropy a Asie oceněných Michelinskými hvězdami. Během krátké doby si Jan Knedla získal hosty, kteří se pravidelně do restaurace vrací opakovaně na nové menu. Rychle si získal respekt kolegů i odborné veřejnosti; časopis Forbes Life ho zařadil mezi "TOP 10 šéfkuchařů Česka", časopis Gastro & Hotel profi revue vyhlásil objevem roku 2022. Jan Knedla je zapáleným a přesvědčivým propagátorem oboru na veřejnosti a v médiích, důsledně aplikuje šetrný přístup k surovinám a zdrojům. Svou práci vnímá jako poslání.

Současná gastronomie a její budoucnost

Jan Knedla představí krátce svůj příběh a cestu do restaurace Papilio. Jaké trendy a výzvy v vidí na současné gastronomické scéně. Jak vnímá on sám budoucnost naší gastronomie, co bude hlavními pilíři úspěchu restaurace, co se mu osvědčilo a co ne.Jsou lidé ochotni za kvalitní a zajímavou gastronomií cestovat? Je možné, alespoň částečně vyrovnat nedostatek kvalifikovaných kuchařů například větším zapojením nových technologií nebo zefektivněním provozů? To jsou otázky, nad kterými se společně zamyslíme.

Zuzana Kostiviarová

Senior manažerka v oblasti lidského kapitálu ve společnosti Deloitte

Zuzana vede tým Poradenství v oblasti lidského kapitálu v České a Slovenské republice. Zabývá se zejména tématem HR transformací, odměňováním zaměstnanců, ale i přípravou společností a zaměstnanců na budoucnost práce.

HR trendy, které hýbou světem

Jaké jsou nejzásadnější trendy, které hýbou světem práce? Jak se českým a slovenským společnostem daří na ně reagovat? Jak využít celkového ekosystému pracovní síly a nebo jak pracovat s rozdílnými generacemi na pracovišti? Na to se podíváme z pohledu studie Trendů v oblasti lidského kapitálu společnosti Deloitte.


Andrea Černá

Manažerka poradenství v oblasti lidského kapitálu ve společnosti Deloitte


Andrea je manažerkou v českém týmu Poradenství v oblasti lidského kapitálu ve společnosti Deloitte. Ve své praxi se zabývá zejména nastavováním HR procesů, systematickým zaváděním změny a její komunikace, ale take tématem diverzity a inkluze na pracovišti či trendy v oblasti HR. Je též spolutvůrkyní podcastu HR Espresso.

HR trendy, které hýbou světem

Duncan Skehens

Tripadvisor Communications Director 

Duncan Skehens vede globální komunikační organizaci Tripadvisoru, která je zodpovědná za udržování a propagaci  platformy po celém světě. S Tripadvisorem spolupracuje dva roky a podporuje značku, integritu platformy a komerční partnerství. Před nástupem na Tripadvisor pracoval Duncan ve společnosti Expedia Group, kde vedl komunikaci pro marketingové podnikání v regionu EMEA a APAC. Předtím působil jako přidružený viceprezident pro komunikaci ve společnosti Global Blue, globálního lídra v oblasti cestovního maloobchodu a přeshraničních platebních služeb. Duncan má postgraduální titul v oboru aplikovaná etika na Cardiffské univerzitě. Sídlí v Londýně a jeho oblíbenou destinací je Hossegor v jihozápadní Francii.

V mysli zákazníka

Podělím se s vámi o klíčové poznatky,  které vám poskytnou přehled o tom, jak se chovají hosté z celého světa. Co hodnotí, co očekávají a jaké služby a vybavení jsou pro ně klíčové.  Zaměříme se také na jejich recenze a jak byste k nim měli přistupovat a využívat důležité prvky, které obsahují. Jak hosté vnímají klasifikaci a jak funguje společně s recenzemi.  Nakonec vám poskytneme stručný přehled o tom, jak týmy společnosti Tripadvisor moderují obsah recenzí, aby se na platformu dostaly pouze skutečné a hodnotné recenze.